górne tło

Wirtualny przewodnik po miejskich inwestycjach dla mieszkańców

Miasto uruchomiło nowy miejski serwis internetowy „Inwestycje w Krakowie”, który mieszkańcom Krakowa w przejrzysty sposób dostarczy informacji o realizowanych inwestycjach. Użytkownik może na bieżąco śledzić postęp prac, a za pośrednictwem formularza ma możliwość zgłaszania uwag dotyczących poszczególnych inwestycji.

Serwis internetowy umożliwia przegląd inwestycji realizowanych na terenie Krakowa według podziału na dzielnice, rodzaj – inwestycje Gminy Miejskiej Kraków oraz z budżetu obywatelskiego lub kategorie, jak na przykład: transport, oświata i wychowanie, sport i rekreacja czy zdrowie.

Mieszkaniec ma również możliwość podglądu szczegółów danej inwestycji. Poza nazwą, krótkim opisem i oznaczoną na mapie lokalizacją, znajdują się też dane na temat budżetu, terminy rozpoczęcia i zakończenia prac oraz informacje o postępach w projekcie (tzw. kamienie milowe) oraz galerie zdjęć i filmów.

Na stronie jest również formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownik może zgłaszać uwagi do każdej inwestycji. Przewidziano również opcję „obserwacji” inwestycji, czyli zapisanie się do newslettera i otrzymywanie powiadomień na temat wybranej realizacji.

Zobacz miejski serwis „Inwestycje w Krakowie”