górne tło

Wakacje z klubami rodziców

Zajęcia muzyczne, sensoryczne, ogólnorozwojowe, integracyjne, edukacyjne, animacje – także w innych językach – to tylko wybrane punkty z oferty krakowskich klubów rodziców, które działają także podczas wakacji.

Krakowskie kluby rodziców są miejscami spotkań i integracji rodziców z dziećmi – w szczególności w wieku do lat trzech, oraz osób oczekujących na potomstwo. Tutaj można dzielić się doświadczeniami, dobrymi praktykami, wspólnie szukać rozwiązań problemów związanych z wychowaniem dzieci, tworzyć nieformalne grupy wsparcia.

Po czasie bardzo intensywnej działalności w internecie w ramach akcji „Żłobki i Kluby Rodziców w sieci@”, gdzie przeniesiono działalność w związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii, Kluby ponownie zapraszają do swoich siedzib i proponują zajęcia stacjonarne – oczywiście z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

Kluby rodziców wznowiły prowadzenie zajęć stacjonarnych od 15 czerwca, a teraz, zgodnie ze zgłaszanymi oczekiwaniami rodziców i opiekunów dzieci, stacjonarna działalność została znacznie zintensyfikowana. Podczas wakacji zajęcia w klubach rodziców w lipcu odbywają się w 25 klubach, a w sierpniu – w 19 klubach.

We wszystkich klubach prowadzonych przez organizacje pozarządowe zajęcia stacjonarne odbywają się od poniedziałku do piątku, przez minimum pięć godzin dziennie. W miesiącach wakacyjnych działalność stacjonarną i w formule on-line prowadzi również część klubów prowadzonych przez miejskie jednostki kultury.

Dzienne i miesięczne harmonogramy spotkań w klubach dostępne są na stronie internetowej Krakowskiej Karty Rodzinnej. W celu zachowania zasad sanitarnych, w każdym klubie wymagane są wcześniejsze zapisy na zajęcia odbywające się stacjonarnie. Szczegółowe informacje o wakacyjnej ofercie poszczególnych klubów można znaleźć tutaj.