górne tło

#EKOrEWOLUCJA: zobacz mural promujący ekologię

W Krakowie powstał nowy mural w ramach miejskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej #EKOrEWOLUCJA. Można go zobaczyć na ścianie budynku przy al. Kijowskiej 50. Tematami przewodnimi są woda i zieleń. 

Mural został namalowany farbami zasadowymi, akrylowymi i silikatowymi. – Rysunek oparłem na formach odwołujących się drzeworytów. Moim podstawowym założeniem było zestawienie dwóch kolorów: niebieskiego – odwołującego się do deszczu, wody, gospodarki wodnej i zielonego – nawiązującego do zieleni. W prawym dolnym rogu namalowałem kobietę z megafonem, z którego wydobywa się hashtag #EKOrEWOLUCJA, odnoszący się do miejskiej kampanii – mówi Kamil Kuzko, twórca muralu.

Pochodzący z Lublina artysta w 2012 r. obronił doktorat na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Rysunku oraz prowadzi malarstwo ścienne w ramach studiów podyplomowych. Kuzko jest autorem dwunastu wystaw indywidualnych w Krakowie, Lublinie, Dusseldorfie i Łodzi. Uczestniczył w ponad 150 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Zrealizował ponad 80 monumentalnych malowideł ściennych w Polsce, Czechach, Gruzji, Niemczech, Anglii, Hiszpanii, Grecji i Sri Lance. Jest stypendystą miasta Krakowa, laureatem licznych nagród i wyróżnień. Zajmuje się malarstwem ściennym i sztalugowym oraz rysunkiem.

Mural podsumowuje drugą i trzecią odsłonę miejskiej kampanii, odwołujące się do zieleni i wody. Przypomnijmy, że kampania #EKOrEWOLUCJA podzielona została na cztery tury, analogiczne do pór roku, a każda z nich charakteryzuje się innym motywem przewodnim. Zimowej odsłonie akcji towarzyszyła czysta energia, wiosennej – zieleń, obecnej, letniej – woda, a jesienią będziemy informować o ekologicznym transporcie.