górne tło

„Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach”

Dziesięć ofert uzyska dofinansowanie w ramach konkursu „Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach” zorganizowanego w ramach pakietu „Kultura Odporna”.

Do otwartego konkursu ofert „Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach „dotyczącego realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków (w okresie od 6 czerwca do 31 grudnia 2020 r.) w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostały złożone 22 oferty. Do realizacji wybrano dziesięć najlepiej ocenionych ofert.

W konkursie można uzyskać dofinansowanie organizacji pobytów rezydencyjnych na terenie Krakowa lub zapewnienia warunków umożliwiających pracę twórczą w domu krakowskich (czyli zamieszkałych lub związanych zawodowo z Krakowem) artystów oraz animatorów kultury, kuratorów i krytyków sztuki.

Kwota dofinansowań w konkursie wyniesie 250 000 zł. Konkurs został zorganizowany w ramach pakietu narzędzi „Kultura Odporna”.

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu można znaleźć tutaj.