górne tło

Zmiany w rejestracji jachtów i innych jednostek pływających

1 sierpnia weszły w życie nowe regulacje dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Obecne regulacje prawne przewidują aż sześć różnych rejestrów, w których mogą zostać zarejestrowane jednostki pływające. Rejestry prowadzą różne organy, natomiast regulacje odnoszące się do obowiązku rejestracji, w szczególności parametry jednostek pływających, wymagane dokumenty i opłaty,  jak również sama procedura wpisu, są w każdym przypadku odmienne. Dlatego, na mocy nowych przepisów wprowadzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 m. Nowy, uproszczony proces rejestracji obowiązuje od 1 sierpnia.

W celu rejestracji jednostki pływającej konieczne będzie złożenie wniosku do dowolnie wybranego organu rejestrującego, którym będzie starosta albo właściwy polski związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego). W strukturach Urzędu Miasta Krakowa sprawa jest realizowana przez Referat Handlu i Usług w Wydziale Spraw Administracyjnych.

Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej za pomocą aplikacji teleinformatycznej REJA24 i będzie rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.

Nowe regulacje wprowadzają wiele zmian w dotychczasowych przepisach. Jedną z istotnych zmian jest brak konieczności rejestracji jednostek o długości nieprzekraczającej 7,5 m, przeznaczonych do połowu amatorskiego ryb.

Po wpisaniu jednostki do rejestru oraz nadaniu jej numeru rejestracyjnego zlecana będzie do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych. Z chwilą zarejestrowania jednostka pływająca uzyskuje polską przynależność, a dowodem powyższego jest dokument rejestracyjny. Właściciel jednostki pływającej otrzyma wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzanie do rejestru różnych informacji mających na celu zwiększenie skuteczności prowadzenia działań ratowniczych. Dane te są dostępne dla służb ratowniczych.

Wzór dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej:

Wzór dokumentu

Wzór dokumentu

Wysokość opłat związanych z rejestracją przedstawia się następująco:

Obowiązkowi rejestracji będą podlegać:

Osoby, które posiadają zarejestrowane wyżej wymienione jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Obowiązkowi rejestracji nie będą podlegać:

– Co ważne, jednostki pływające o długości do 24 m, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela – informuje Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.