górne tło

Po połowie roku: dochody i wydatki miasta

Analiza stanu realizacji dochodów i wydatków miasta na koniec pierwszego półrocza nabiera szczególnego znaczenia w tym roku – kiedy na wykonaniu budżetu miasta cieniem kładzie się epidemia i nagłe zatrzymanie życia gospodarczego. Z informacjami na ten temat zapoznał się zespół zadaniowy ds. przeciwdziałania skutkom epidemii Covid-19.

Na 30 czerwca plan dochodów miasta wynosił 6,3 mld zł, natomiast wykonanie – 3 mld zł. Wskaźnik realizacji dochodów osiągnął 47,6 proc. planu (w 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 50,4 proc.).

Dochody własne miasta zostały zrealizowane w 44,6 proc. planu (w 2019 r. – 51,6 proc.), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 51,2 proc. planu (w 2019 r. – 53,1 proc.). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń–czerwiec tego roku o kwotę 154 mln zł w porównaniu z dochodami wykonanymi do końca czerwca 2019 r.

Wydatki miasta za sześć miesięcy zostały zrealizowane w 43,6 proc. planu (w 2019 r. wskaźnik ten wynosił 42,6 proc.).

Wykonanie wydatków bieżących osiągnęło 50 proc. planu (w 2019 r. – 49,4 proc.), a wydatków majątkowych – 15,4 proc. (w 2019 r. – 14,4 proc.). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do czerwca o 381,7 mln zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca czerwca 2019 r. (w tym realizacja bieżących wydatków wzrosła o 358,1 mln zł, a majątkowych wydatków o 23,6 mln zł).

Zespół zadaniowy ds. przeciwdziałania skutkom epidemii Covid-19 został powołany 14 maja. W jego skład wchodzą: Skarbnik Miasta Krakowa, dyrektorzy miejskich wydziałów i jednostek oraz radni. Zespół ma oceniać zagrożenia dla miasta, budżetu i mieszkańców oraz wypracowywać działania zapobiegawcze i pomocowe dla mieszkańców i branż zawodowych. 15 lipca odbyło się czwarte posiedzenie zespołu.