górne tło

Program Opieka wytchnieniowa- edycja 2020

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do programu "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program Opieka wytchnieniowa kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi. Celem Programu jest odciążenie rodziców i opiekunów w codziennej opiece nad osobą niepełnosprawną oraz podniesienie ich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Dzięki takiemu wsparciu osoby na co dzień zaangażowane w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Gmina Miejska Kraków realizować będzie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego. Na realizację Programu Gmina przeznacza środki własne, oraz pozyskane na ten cel z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 95 360 zł.

Niebawem ogłoszony zostanie nabór uczestników do organizowanego w ramach Programu 14 dniowego turnusu, dla dwóch grup 5 osobowych.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz zapoznanie się ze szczegółami Programu.PDF

Więcej o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej