górne tło

Zespół ds. Muzeum Ruchu Harcerskiego zaczyna pracę

W sali Obrad Rady Miasta Krakowa zostały wręczone akty nominacji dla członków zespołu zadaniowego do spraw Muzeum Ruchu Harcerskiego, które powstaje w forcie Łapianka. W jego skład weszły 22 osoby, których zadaniem jest stworzenie optymalnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania muzeum, w tym koncepcji i scenariusza wystawy stałej poświęconej dziejom ruchu harcerskiego.

W skład zespołu zadaniowego wchodzą przedstawiciele dwóch działających w Krakowie organizacji harcerskich – ZHP i ZHR, urzędnicy, muzealnicy, przedstawiciele miejskich jednostek, ale również dwie osoby z zewnątrz – z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Pracom zespołu przewodniczy Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa ds. mieszkańców.

Celem zespołu jest wypracowanie propozycji oraz uzgodnienie rozwiązań w zakresie uruchomienia i funkcjonowania Muzeum Ruchu Harcerskiego – oddziału Muzeum Krakowa z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań oraz technik audiowizualnych prezentujących wystawy i aranżujących przestrzeń wraz z odpowiednią ekspozycją muzealną. Do zadań zespołu należy też nadzór nad realizacją wystawy i przestrzeni muzeum, opiniowanie i weryfikowanie koncepcji muzealnej prezentacji, organizacyjnej i merytorycznej muzeum, a także współpraca ze środowiskami harcerskimi i lokalnymi. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w październiku.

Idea utworzenia w Krakowie muzeum harcerskiego zrodziła się w związku z obchodami 100-lecia harcerstwa polskiego. Pierwsze prace przy forcie Łapianka rozpoczęto już w 2008 roku. Do realizacji tej idei przystąpili sami harcerze, a miasto podjęło wysiłek inwestycyjny uzyskując przy tym wsparcie ze środków UE oraz  Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Dziś realizacja muzeum jest coraz bliżej finału. Dobrze przedstawia się już kolekcja harcerska, a prace adaptacyjne w siedzibie przyszłej placówki dobiegają końca. Udało się wyremontować budynek zabytkowych koszar i tzw. kojec bramny oraz zrewitalizować zieleń forteczną. Trwa budowa nowego obiektu, w którym mieścić się będą: sala wystaw stałych, czasowych, sala konferencyjna, magazyny muzealne, szatnie i zaplecze techniczne. Budynek ten ma być umieszczony pod ziemią i nie zakłócić historycznego układu fortu.

– Historia powstawania Muzeum Ruchu Harcerskiego w Krakowie – a także skład zespołu zadaniowego, który dziś odbył swoje pierwsze posiedzenie – pokazują wyraźnie, że nasze miasto  ma nie tylko wspaniałe i wciąż żywe tradycje harcerskie, ale też aktywne i szerokie kręgi przyjaciół harcerstwa w środowiskach nauki, kultury, edukacji i biznesu, wśród muzealników, a  także w krakowskim samorządzie w Radzie Miasta, w urzędzie, w jednostkach miejskich – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

– To imponująca inwestycja. Będzie służyć nie tylko harcerzom, ale także mieszkańcom i turystom. Najbliższe miesiące to czas intensywnych prac programowo-historycznych. Chcemy, by było to znaczące muzeum skautowe Europy i świata – podkreśla Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców i dodaje, że finał prac przy forcie to jesień przyszłego roku, a samo muzeum mogłoby ruszyć w 2022 r.