górne tło

Nowa procedura na wjazd do stref ograniczonego ruchu

W mieście funkcjonują dwie strefy ograniczonego ruchu – Stare Miasto oraz Kazimierz. Każdy, kto chce uzyskać pozwolenie na wjazd do nich, powinien zapoznać się z nową procedurą, opracowaną właśnie na takie potrzeby. Procedura ZDMK-70 reguluje wydawanie i użytkowanie zezwoleń dla pojazdów do 3,5 tony.

Zezwolenie na wjazd w strefę ograniczonego ruchu daje możliwość niezastosowania się do znaku zakazu wjazdu (B-1), gdy znajduje się pod nim tabliczka informacyjna z zapisem „nie dotyczy pojazdów z zezwoleniem zarządcy drogi”. Nie zwalnia ono z obowiązku opłaty za parkowanie na terenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Nowa procedura obowiązuje od początku lipca br. Zawarte są w niej informacje dotyczące dokumentów, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o wjazd do strefy ograniczonego ruchu. Każdy, kto złoży wniosek, otrzymuje odpowiedź zwrotną – zezwolenie lub pisemną odmowę. W przypadku zezwoleń krótkoterminowych, np. przeprowadzka, remont, sesja zdjęciowa, możemy liczyć na załatwienie sprawy w przeciągu pięciu dni, a w przypadku zezwoleń długoterminowych – może to być nawet 30 dni.

Za wydanie zezwolenia nie są pobierane opłaty. Prowadzony będzie elektroniczny rejestr wydanych zezwoleń. Z procedurą ZDMK-70 można zapoznać się na stronach internetowych bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji udziela Dział Personalno-Administracyjny Zarządu Dróg Miasta Krakowa: ul. Centralna 53, budynek A, pok. 23; tel.: 12 616 74 57 lub 12 616 73 09.