górne tło

Radni ocenili wykonanie budżetu

Rada Miasta udzieliła Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium i zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019. Radni podjęli także uchwałę̨ o udzieleniu prezydentowi wotum zaufania. Jak radni oceniają wykonanie budżetu Miasta Krakowa za rok 2019? Na to pytanie odpowiadają przewodniczący klubów radnych i przewodniczący RMK.

Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa: Wszystkie główne założenia budżetu zostały zrealizowane i to pomimo nie najlepszej sytuacji finansowej, jaką mieliśmy w Krakowie w ubiegłym roku. Z powodu działań rządu nasze Miasto straciło znaczną część dochodów z podatku PIT. Wykonanie ubiegłorocznego budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, która stoi na straży finansów samorządów. Oczywiście, zawsze znajdzie się ktoś nie do końca zadowolony z wykonania budżetu i z tego, na co zostały wydane publiczne pieniądze. Można było zrealizować więcej małych, lokalnych inwestycji, tak bardzo oczekiwanych przez mieszkańców. Występują także duże opóźnienia przy realizacji inwestycji strategicznych, zwłaszcza tych realizowanych na północy Krakowa, opóźnienia te nie są jednak zawinione przez Miasto. Miejmy nadzieję, że realizacja tak ważnych projektów jak przebudowa al. 29 Listopada czy też budowa linii tramwajowej na Górkę Narodową w końcu się rozpocznie. Obecny stan pozostawia pewien niedosyt przy ocenie wykonania ubiegłorocznego budżetu, dlatego moja ocena to czwórka z małym plusem.

Rafał Komarewicz, przewodniczący Klubu Radnych „Przyjazny Kraków”: Rok 2019 był bardzo dobry dla naszego miasta. Rosnące przychody, przy ustabilizowanych wydatkach, potwierdzają, że Kraków podąża w dobrym kierunku. To był okres czasami trudnych, ale ważnych decyzji. W minionym roku przeznaczyliśmy dużo środków na zieleń. W ramach tego sektora można choćby wskazać wykup Lasu Borkowskiego czy przyjęcie programu zwiększania lesistości miasta. Wiemy, jak istotną sprawą dla Krakowa są tereny zielone, dlatego podejmowaliśmy niezbędne decyzje i proces ten będzie kontynuowany. W ubiegłym roku podjęliśmy również decyzję kluczową dla przyszłości miasta – wykup terenów na tzw. Wesołej, z kompleksem budynków po dawnym Szpitalu Uniwersyteckim. W 2019 r. rozpoczęto również przygotowania do realizacji wielu nowych inwestycji infrastrukturalnych, a także kontynuowano te, które już wcześniej się rozpoczęły. Wśród nich wymienić można m.in. planowaną nową ul. 8 Pułku Ułanów, rozbudowę układu drogowego w Prokocimiu w okolicy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego czy projektowanie linii tramwajowej na odcinku od pętli Krowodrza Górka do os. Azory. Wszyscy sobie życzymy, aby aktualna sytuacja kryzysowa związana z epidemią COVID-19 w jak najmniejszym stopniu negatywnie wpłynęła na sytuację finansową Krakowa.

Mariusz Kękuś, wiceprzewodniczący Klubu Radnych PiS: Wykonanie budżetu za rok 2019 oceniam negatywnie. Przede wszystkim dlatego, że pomimo dużego wzrostu dochodów w relacji do roku ubiegłego – o ponad 600 mln zł – obserwujemy relatywnie wysoki deficyt – blisko 300 mln zł – i nadmierny, nieproporcjonalny i nieadekwatny do faktycznych potrzeb pożyczkowych gminy wzrost zadłużenia do poziomu wyraźnie przekraczającego 3 mld zł. Do tego wszystkiego dochodzi niski poziom wykorzystania środków zagranicznych, co jest zjawiskiem wysoce niepokojącym. Martwi mnie także fakt, że drugi rok z rzędu Miasto nie potrafi zrealizować wielu strategicznych inwestycji, które mają ogromne znaczenie dla rozwoju Krakowa i poprawy komfortu życia jego mieszkańców. Pierwotny plan zakładał, że na inwestycje strategiczne zostanie przeznaczona kwota ponad 415 mln zł, w trakcie roku zredukowano liczbę zadań i kwotę na nie przeznaczoną do poziomu ok. 299 mln zł, ale ostatecznie udało się wykonać z tego zaledwie 76,4 proc. Nie zrealizowano m.in. rozbudowy al. 29 Listopada, ponownie przesuwana jest budowa linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową, słabo idzie także rozbudowa ul. Myślenickiej – takich przykładów niestety jest wiele.

Łukasz Gibała, przewodniczący Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców”: Analizując sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019, można powiedzieć, że na pewno cieszy wykupienie terenów Wesołej i Lasu Borkowskiego, o co od dawna staraliśmy się razem z mieszkańcami. Niestety, wiele więcej dobrego o tym dokumencie powiedzieć nie można. To, co martwi najbardziej, to zrealizowanie zaledwie w połowie zaplanowanych inwestycji strategicznych. Fatalnie, że mimo optymistycznych planów przez kolejny rok nie wydarzyło się nic w sprawie rozbudowy al. 29 Listopada, nie ruszyła też budowa wyczekiwanej przez Krakowian linii tramwajowej Krowodrza Górka – Górka Narodowa. Warto dodać, że stało się tak, mimo że wpływy do budżetu w 2019 r. były o 300 mln zł wyższe od planowanych. Podobnie jak w 2018 r. w dużej części nie zostały również zrealizowane inwestycje finansowane z budżetu obywatelskiego. W 2019 r. zadłużenie Miasta wzrosło o kolejne pół miliarda złotych w stosunku do roku poprzedniego, przekraczając 3 mld zł.

Andrzej Hawranek, przewodniczący Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska: Budżet za 2019 r. w przypadku dochodów był na poziomie 99 proc. planu – wykonanie oceniam jako bardzo dobre. Słabsze wykonanie budżetu widać w przypadku dochodów majątkowych – jest to ok. 70 proc. planu. Wydatki wykonane zostały na poziomie ok. 96 proc. planu. Deficyt w budżecie Krakowa zamknął się w kwocie o prawie 150 mln niższej niż zakładany w planie, a z kolei zadłużenie w kwocie o ponad 500 mln zł wyższej w stosunku do roku 2018. Niepokoić może wykonanie składników majątkowych, które jest stosunkowo niskie, oraz pozostające na stosunkowo niskim poziomie wykonanie inwestycji strategicznych. Generalnie wykonanie budżetu za rok 2019 jest podobne do wykonań z lat ubiegłych.

dwutygodnik