górne tło

Zwrot kosztów przewozu dla rodziców

Samorząd od lat zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół. Gdy ten obowiązek wykonują rodzice lub opiekunowie, zwracane są im poniesione koszty. By móc to zrobić, rada gminy ustala średnią cenę jednostki paliwa na dany rok szkolny. Radni z Komisji Edukacji pozytywnie ocenili druk w tej sprawie na rok szkolny 2020/2021.

Średnia cena jednostki paliwa, według której będą wyliczane poniesione przez rodziców lub opiekunów koszty, została pozytywnie oceniona przez komisje i będzie wynosić: 4,97 zł - litr benzyny bezołowiowej 95, 5,09 zł – olej napędowy. Zwrot kosztów dojazdu jest związany ze zmianą przepisów znowelizowanego prawa oświatowego określające kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkoły lub przedszkola. Nowelizacja weszła w życie 3 grudnia 2019 r. Kto może skorzystać z przytoczonych uprawnień określa uzasadnienie projektu uchwały.