górne tło

Diagnoza na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do diagnozy na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021–2030.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

Diagnoza na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030