górne tło

Bezpieczeństwo wakacyjne pod znakiem COVID-19

Jak będą wyglądać działania służb w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji – pytano podczas posiedzenia Komisji Praworządności.

Przewiduje się, że w związku z trwającym stanem epidemii, większość dzieci i młodzieży zostanie w Krakowie na czas wakacji. Dlatego radnych z Komisji Praworządności interesowało, jak w tym czasie zamierzają działać służby porządkowe, by zapewnić młodym osobom bezpieczeństwo na terenie miasta. Przedstawiciele policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej przedstawili radnym plan działań w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wypoczywającym w trakcie wakacji w mieście. Biorąc pod uwagę w planowaniu działań, że większość młodzieży będzie spędzała wakacje w miejscach zamieszkania, największa uwaga służb skupiona jest wokół działań związanych z zabezpieczeniem terenów kąpieliskowych. Zarówno policja jak i straż miejska w okresie wakacji wzmożyła swe działania i ilość patroli w pobliżu miejskich kąpielisk (np. Bagry),  jak również akwenów, w których nie wolno pływać, lecz które przyciągają wypoczywających (Przylasek Rusiecki). Jak zapowiedział komendant Staży Miejskiej Miasta Krakowa Jerzy Mądrzyk, strażnicy miejscy oprócz patroli prowadzą również działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, jak również zapobiegania zarażeniom koronawirusem. Ze względu na ograniczoną możliwość prowadzenia takich działań bezpośrednio, strażnicy docierają z prelekcjami do dyżurujących ośrodków kultury. Podobnie działa policja, która z kolei prowadzi coroczne akcje edukacyjne związane z przeciwdziałaniem narkomanii, dopalaczom i innym używkom.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Paweł Knapik przypomniał, iż straż pożarna w okresie wakacji wzmacnia działania kontrolne w miejscach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Na wniosek Kuratorium Oświaty w Krakowie, w tym roku skontrolowano, w samym mieście, 7 placówek, natomiast na terenie powiatu 9 miejsc. Prawdopodobnie z powodu epidemii liczba wniosków o kontrolę miejsc wypoczynku młodzieży spadła w Krakowie z kilkudziesięciu do 7.  Wszystkie kontrole przeciwpożarowe przebiegły pozytywnie.

Radni największą uwagę skupili na wspomnianym bezpieczeństwie nad wodą. Prosili służby o wzmożone kontrole w obrębie największych krakowskich akwenów, szczególnie w miejscach nie dopuszczonych do kąpieli, gdyż co roku w okresie wakacji notuje się poważne wypadki, które miały miejsce w wodzie lub na terenie przybrzeżnym.

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania - druk nr 1279.