górne tło

Laureaci I edycji konkursu o Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Ponad 40 twórców zostało laureatami Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Wśród nagrodzonych zgłoszeń znalazły się projekty literackie poetki Ewy Lipskiej, tłumaczki Magdy Heydel czy grafika Przemka Dębowskiego.

Pomnażanie literackiego dziedzictwa i pielęgnowanie wizerunku Krakowa oraz wsparcie dla środowisk kreatywnych związanych z literaturą i sektorem wydawniczym to kluczowe założenia Strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO na lata 2017-2022, które znajdują odzwierciedlenie w rozwijanym od kilku lat Programie Patronackim.

Nagroda KMLU dofinansowuje realizację projektów książkowych odnoszących się w szerokim znaczeniu do literackiego charakteru miasta.

– Jednym z celów naszych działań jest wspieranie różnorodności literackiego życia w Krakowie. To wyjątkowy ekosystem, w którym współistnieją rozmaite zawody i instytucje: od pisarzy/pisarek i twórców/twórczyń, przez wydawnictwa i drukarnie, aż po księgarnie i biblioteki – mówiła przy okazji ogłoszenia pierwszego naboru do Nagrody Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, operatora KMLU.

41 twórców zgłoszonych przez 26 wydawców otrzyma wsparcie finansowe dla swoich najnowszych projektów wydawniczych. Nagroda KMLU to także oprawa promocyjna towarzysząca premierom nowych wydawnictw i wsparcie medialne dla twórców na kolejnych etapach życia książki.

Wspierając rozwój środowiska literackiego i projektów o krakowskiej tematyce, komisja decydująca o przyznaniu nagrody postawiła na różnorodność. Dofinansowaniem mogą się cieszyć zarówno wydawnictwa z silną, ugruntowaną pozycją na rynku książki (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Grupa Wydawnicza Foksal czy Wydawnictwo Literackie), jak i wydawcy mniej popularni, choć prezentujący nowe, świeże zjawiska w polskiej literaturze (Wydawnictwo Nisza, Officyna, KONTENT czy Wydawnictwo Od Do).

– W naszym wyborze znaleźli się autorzy i autorki będący gwarantem wysokiego poziomu publikacji, których powstanie wesprzemy finansowo. Działając w niezwykle trudnych dla twórców czasach pandemii, chcieliśmy przyznać nagrody jak najliczniejszej grupie, natomiast poziom zgłoszonych projektów przerósł nasze najśmielsze oczekiwania: na 59 zgłoszeń aż 43 zostały rozpatrzone pozytywnie, a wśród zgłoszonych książek są projekty uznanych autorów (Ewa Lipska, Wojciech Nowicki, Magdalena Heydel), ale też niezwykle ciekawe propozycje debiutów, jak choćby poemat Adrianny Alksnin czy bajka dla dzieci, której autorem jest Maciej Rożen, absolwent Kursu Pisania KMLU – relacjonuje pracę komisji konkursowej jej przewodnicząca Urszula Chwalba, kierownik działu literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego. Znaczna część publikacji ukaże się jeszcze w tym roku.

Ogłoszenie I edycji Nagrody Literackiej KMLU zbiegło się w czasie z realizacją miejskiego programu „Kultura Odporna”, którego celem jest przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa.

– Prężnie działający i różnorodny rynek wydawniczy to od lat znak tożsamości Krakowa i jeden z powodów, dla którego nasze miasto dostąpiło zaszczytu członkostwa w elitarnej sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie literatury – mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

– Uruchamiając nowe narzędzie wsparcia dla sektora zapewniającego pracę tak wielu mieszkańcom naszego miasta, mamy zarazem ambicję pozytywnego oddziaływania na cały rynek książki w Polsce. W trudnym czasie kryzysu ekonomicznego Kraków okazuje odpowiedzialność i solidarność z branżą, której praca przekłada się bezpośrednio na poziom czytelnictwa i rozwój kompetencji społeczeństwa, umożliwiając kontakt z wartościową, wydawaną nie tylko z pobudek ekonomicznych literaturą – dodaje Piaskowski.

Program Patronacki KMLU wspiera wartościowe inicjatywy wydawnicze odnoszące się w szerokim znaczeniu do literackiego charakteru miasta. Krakowscy twórcy/twórczynie i projekty związane tematycznie z miastem otrzymują pakiet działań promocyjnych obejmujący m.in. organizację spotkań premierowych w księgarniach kameralnych i na festiwalach literackich. W 2019 roku pod patronatem KMLU ukazało się ponad 40 publikacji, w tym nagrodzona Paszportem „Polityki” 2019 – „Zimowla” Dominiki Słowik (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak), wyróżniony Nagrodą O!Lśnienia 2020 zbiór opowiadań Barbary Sadurskiej „Mapa” (Wydawnictwo Nisza), najnowszy tom poezji Adama Zagajewskiego „Prawdziwe życie” (Wydawnictwo a5), zbiór wierszy Zuzanny Ginczanki „Poezje zebrane 1931-1944” (Wydawnictwo Marginesy) czy „Jeden dobry dzień” Romy Ligockiej (Wydawnictwo Literackie). Nagroda KMLU wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wydawców i współpracujących z nimi autorów i autorek.

Kolejne nabory do Nagrody Literackiej Krakowa Miasta Literatury UNESCO będą ogłaszane na stronie Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Każdy z nagrodzonych w konkursie projektów wydawniczych zostanie zaprezentowany w mediach społecznościowych Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Dajemy słowo, jest na co czekać!

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków, a realizatorem Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO (zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/972/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 r).

Lista nagrodzonych twórców:

Lista wydawców, który zgłosili nagrodzone projekty: