górne tło

Gmina Miejska Kraków przystępuje do udziału w projekcie Samorząd bez berier

"Samorząd bez barier" to projekt pozakonkursowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dnia 2 lipca Gmina Miejska Kraków zawarła umowę uczestnictwa w projekcie.

Cele projektu

Celem projektu jest wsparcie 36 JST w spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie poradnika dla JST dot. dostępności. Samorządy, które zgłosiły się do projektu otrzymają m.in. nieodpłatne szkolenia oraz doradztwo dotyczące poprawy dostępności urzędu. Szkolenia poprzedzone zostaną audytem dostępności w każdym urzędzie zakwalifikowanym do projektu.

Zakres wsparcia

Partnerem projektu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Więcej szczegółów o projekcie "Samorząd bez barier" na stronie MSWiA