górne tło

Wznowienie bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Miasta Krakowa.

Od 1 lipca 2020r. komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa zajmujące się świadczeniem usług i realizacją spraw wymagających  kontaktu z klientem zewnętrznym wznawiają obsługę bezpośrednią. Zlikwidowane zostają urny na rzecz załatwiania spraw i składania wniosków/pism w sposób bezpośredni i poprzez dzienniki podawcze.

Realizacja spraw wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem odbywać się będzie w pełnym zakresie,

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.40 do 15.00,

w Punktach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w galeriach handlowych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00

Obsługa stron ma być realizowana w sposób uwzględniający bezpieczeństwo pracowników i klientów zewnętrznych, w związku z czym przypominamy o konieczności noszenia maseczek ochronnych w siedzibach Urzędu oraz dezynfekcji rąk.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

Stanowisko przyjmowania wniosków oraz wydawania Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na ul. Jana Dekerta 24 odbywać się będzie jak do tej pory od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40-15:00, jednak bez konieczności wcześniejszego umawiania się telefonicznie.

Osobom, którym orzeczenia a zarazem Karty "N" utraciły ważność w trakcie trwania epidemii przypominamy o zapoznaniu się z poniższym zarządzeniem:

Zarządzenie w sprawie przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w związku z epidemią COVID-19 w Polsce

Zmiana zarządzenia Nr 1146/2020 w sprawie przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w związku z epidemią COVID-19 w Polsce