górne tło

Coraz krótsza kolejka po mikropożyczkę

Do 10 lipca Grodzki Urząd Pracy w Krakowie rozpatrzył ponad 80 proc. wniosków o mikropożyczkę i wypłacił przedsiębiorcom środki na łączną kwotę 211,5 mln zł. GUP uruchomił obsługę w tym zakresie z początkiem kwietnia, zaraz po wejściu w życie tzw. tarczy antykryzysowej.

Mikropożyczka to jeden z instrumentów pomocowych przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej. Udzielana jest mikroprzedsiębiorcom, w tym również jednoosobowym firmom, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Wsparcie ma charakter bezzwrotny, o ile mikroprzedsiębiorca przez trzy miesiące od dnia wypłaty środków nie zlikwiduje ani nie zawiesi działalności gospodarczej. Wartość jednej pożyczki to 5 tys. zł.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przyjmuje wnioski o mikropożyczkę od 3 kwietnia. Do 10 lipca Grodzki Urząd Pracy przyjął około 62,5 tys. wniosków o tę pożyczkę. Liczba rozpatrzonych wniosków wzrosła do ponad 50 tys. – co stanowi mniej więcej 80 proc. Na konta przedsiębiorców przelano już 211,5 mln zł.

W Krakowie największa fala wniosków przypadła na kwiecień – wtedy wpływało ich nawet 3,5 tys. na dobę, m.in. dlatego, że poprawka w tzw. tarczy antykryzysowej włączyła do grupy uprawnionych także mikroprzedsiębiorców niezatrudniających żadnych pracowników, czyli jednoosobowe firmy. Liczba wniosków spadła do około tysiąca na dobę w pierwszej połowie maja, a obecnie wynosi kilkaset.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie przedsiębiorców tą formą pomocy Grodzki Urząd Pracy wprowadził usprawnienia organizacyjne i kadrowe, dzięki którym niemal pięciokrotnie wzrosła liczba wniosków weryfikowanych w ciągu doby (do ponad tysiąca). Obsługą wniosków o mikropożyczkę zajmuje się 63 pracowników GUP, nie licząc obsługi księgowej i zespołów wspierających. Od czerwca są wspierani przez około 70 pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Obsługa przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej jest obecnie dla GUP priorytetem.

Przypomnijmy: o pożyczkę może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

Szczegółowe informacje dotyczące mikropożyczki można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W serwisie resortu pracy znajdują się również wszystkie wnioski wraz z załącznikami, jakie należy złożyć w urzędzie pracy.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy należy złożyć do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Można to zrobić:

Grodzki Urząd Pracy prosi o pobieranie druków i wniosków ze strony internetowej urzędu, ponieważ tylko one będą rozpatrywane.

Uwaga: wniosek o umorzenie mikropożyczki, zawierający oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez trzy miesiące od dnia wypłaty środków, trzeba złożyć w Grodzkim Urzędzie Pracy w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku. W przeciwnym wypadku mikropożyczka podlega zwrotowi w terminie 12 miesięcy.

Mikropożyczki GUP 10 lipca 2020