górne tło

Kraków inwestuje w zieleń

Zarząd Zieleni Miejskiej podsumowuje pięć lat swojej działalności. W skrócie minione lata zapamiętane zostaną jako czas, w którym w Krakowie utworzono pięć nowych parków, poddano modernizacji i rewitalizacji 29 parków, a także powstało 21 parków kieszonkowych. Na ten cel miasto przeznaczyło pół miliarda złotych. Za podjęte przedsięwzięcia i inwestycje miejska jednostka była wielokrotnie nagradzana.

– Po upływie pięciu lat można z przekonaniem powiedzieć, że utworzenie w 2015 r. wyspecjalizowanej jednostki do zarządzania zielenią było strzałem w dziesiątkę. Potwierdzają to zrealizowane inwestycje. Tylko w ciągu pięciu ostatnich lat przeprowadzono w mieście 550 „zielonych” inwestycji o wartości 160 mln zł. Temat zieleni był obecny również w projektach zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. ZZM zrealizował przez te lata 182 projekty za łączną kwotę ponad 45 mln zł – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

 

W tym czasie posiano ponad 30 hektarów łąk kwietnych, powstało pięć nowych parków – Bagry Stacja Wisła, Reduta, Czyżyny, Duchacki. W planach, w przygotowaniu, są kolejne: Grzegórzki, Zakrzówek, Bronowicki, Skrzatów, park po Motelu Krak, Tetmajera. Zrealizowanych zostało 21 parków kieszonkowych o różnej tematyce (odpowiednio różnorodny dobór roślin w każdym z nich).

Miasto pozyskało przez te lata tereny pod zieleń o łącznej powierzchni ok. 90,5  hektara – wartość wykupionych działek przekroczyła 87,7 mln zł. Zmodernizowano i zrewitalizowano 29 parków, powstało 11 siłowni na świeżym powietrzu.

Przez 5 lat posadzono w Krakowie ponad 15 tys. drzew i ponad 500 tys. krzewów. W ramach Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości zasadzono ponad 200 tys. sadzonek drzew na powierzchni 41 hektarów.

Na początku 2020 r. ZZM otworzył Centrum Edukacji Ekologicznej  „symbioza” w odrestaurowanym zabytkowym Pawilonie Okocimskim w Lesie Wolskim. To nowoczesne, innowacyjne centrum edukacyjne, mieszczące się w starym budynku, który mimo swego historycznego charakteru jest budynkiem pasywnym wykorzystującym wiele ekologicznych rozwiązań tj. dach zielony, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy wykorzystanie szarej wody deszczowej.

 

W ostatnich latach ZZM był wielokrotnie nagradzany za prowadzone przedsięwzięcia: