górne tło

Dziedzictwo epidemii

Epidemie chorób zakaźnych towarzyszą ludzkości od jej początków. Już w V w. p.n.e. w Atenach, a II w. n.e. w Rzymie wybuchły zarazy, które zdziesiątkowały ludność Attyki i Cesarstwa Rzymskiego. Obydwie miały także wpływ na historię dotkniętych zarazą obszarów: Ateny przegrały wojnę ze Spartą, którą wówczas prowadziły, a zaraza Antoninów uważana jest za jedną z przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego, pomimo, że miała miejsce trzy stulecia wcześniej.

Epidemie nie raz wpływały więc na bieg dziejów, a ich ślady możemy znaleźć nie tylko w literaturze światowej, w filmach, ale także w architekturze naszych miast. Wiele obiektów, pamiątek lub innych śladów mijamy w naszych miastach codziennie, bez świadomości genezy ich powstania.

Czas epidemii COVID-19 to czas refleksji nad wieloma aspektami naszego życia. Rozważaniom jakie snujemy, wyzwaniom przed którymi stajemy, niech towarzyszy też spojrzenie wstecz, refleksja nad powtarzalnością historii oraz jej zgłębianie.

Pamiątki po dramatycznych pandemiach, które dotknęły nasze miasta i państwa, także są naszym dziedzictwem! Mogą one stać się furtką do odkrywania własnej historii. Cykl „Dziedzictwo epidemii”, który proponujemy waszej uwadze, jest podróżą w przeszłość Krakowa i jego miast partnerskich. Zapraszamy do niej także dlatego, byśmy nie zapomnieli, że to co dziś złe i trudne, będzie kiedyś historią.

Poznaj historię:
 

KRAKOWA
 

BRATYSŁAWY
 

BUDAPESZTU
 

LEUVEN
 

OŁOMUŃCA
 

WIEDNIA


FLORENCJI