górne tło

Jak zmieni się park Kurdwanów?

Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej dla parku Kurdwanów. Wiele ze zmian, które przejdzie to miejsce, to rozwiązania zaproponowane przez mieszkańców podczas konsultacji.

Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej ustalają obecnie możliwości wprowadzenia jak najbardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie retencjonowania wody w parku.

– Pracujemy nad doborem obiektów małej architektury, roślin oraz ostatecznym wyglądem placu zabaw – zaznacza Piotr Kempf, dyrektor ZZM.

Po zakończeniu prac nad dokumentacją projektową, w tym roku planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.