górne tło

Prawdopodobnie wszystkie podstawówki zostaną otwarte

– W szkołach podstawowych będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I–III.  Na ten moment wszystkie spośród 125 krakowskich szkół podstawowych są gotowe do przyjęcia uczniów – powiedziała Ewa Całus, dyrektorka Wydziału Edukacji UMK. Dodała jednak, że do tej pory rodzice zaledwie 12 proc. uczniów wyrazili zainteresowanie powrotem ich dzieci do szkół.

Szkoły podstawowe

Dyrektorzy szkół podstawowych w ostatnich dniach przygotowywali się do przywrócenia od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Oprócz zajęć w formie stacjonarnej, kształcenie będzie też prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do 22 maja (stan na godz. 14.00) żadna ze szkół nie złożyła wniosku do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa o zawieszenie zajęć 25 maja. Dyrektorzy szkół mogli to zrobić jeszcze w ciągu weekendu, jeżeli w ich opinii nie byłoby możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole. Wszystkie krakowskie szkoły podstawowe (także specjalne) są jednak gotowe na przyjęcie dzieci. W przypadku dwóch szkół przyszpitalnych decyzja o otwarciu jest uzależniona od decyzji kierownictwa szpitali.

Do klas I–III w samorządowych szkołach podstawowych w Krakowie uczęszcza w sumie 17 206 uczniów. Zaledwie jednak 2081 rodziców poinformowało o chęci wysłania dzieci do szkół od 25 maja (w tym w szkołach specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – 264 rodziców). Oznacza to, że zainteresowanie rodziców wynosi 12 proc., a wskaźnik jest podobny do przypadku przedszkoli. Jak wynika z deklaracji rodziców, liczba uczniów będzie rosła z każdym tygodniem. Ofertą szkół specjalnych są zainteresowani rodzice uczniów niepełnosprawnych, zwłaszcza udziałem swoich dzieci w zajęciach specjalistycznych – aż 90 proc. z nich zadeklarowało powrót do szkół.

Jakie działania podjęli dyrektorzy szkół podstawowych?

Przedszkola

18 maja otwarte zostały niemal wszystkie samorządowe placówki wychowania przedszkolnego – 126 przedszkola oraz 8 oddziałów przedszkolnych (w tym 8 przedszkoli specjalnych i 2 oddziały przedszkolne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym).

W sumie do samorządowych przedszkoli w Krakowie uczęszcza 17 216 dzieci. Z wcześniejszych deklaracji rodziców wynikało, że około 12 proc. rodziców chce skierować swoje dzieci do przedszkoli, gdy zostaną one otwarte. Jednak 18 maja zaledwie 1 238 dzieci (niewiele ponad 7 proc.) uczestniczyło w zajęciach przedszkolnych.

Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 18 maja przedstawiała się następująco:

Zajęcia są zawieszone w zaledwie sześciu przedszkolach oraz w dwóch oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ich otwarcie uniemożliwiają m.in. trwające remonty czy też trudne warunki lokalowe. Zajęcia są jednak w nich prowadzone zdalnie.

Młodzieżowe Domy Kultury

Od 18 maja wznowiona została także działalność młodzieżowych domów kultury. Ich pracownicy będą prowadzić zajęcia pozaszkolne w zależności od zainteresowania rodziców, z wykluczeniem zajęć, których uczestnicy są narażeni na bezpośredni kontakt (np. sztuki walki czy samoobrona). Zajęcia będą prowadzone także w formie zdalnej.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Działają wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą działalność zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej – m.in. w formie telefonów wsparcia, z których mogą korzystać mieszkańcy Krakowa.

Bezpieczeństwo

Dyrektorzy przedszkoli i szkół na bieżąco dokonują zakupu środków niezbędnych do zapewnienia ochrony osobistej nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Oprócz przygotowywania się pracowników przedszkoli, szkół i placówek do bezpiecznego przyjęcia dzieci, o kilku zasadach powinni pamiętać także rodzice i opiekunowie:

  1. Nie ukrywaj informacji o stanie zdrowia swojego dziecka, a jeśli czuje się nie najlepiej – niech pozostanie w domu. Nie przyprowadzaj dziecka do przedszkola także wtedy, jeśli w Waszym domu obowiązuje kwarantanna.
  2. Zapewnij maseczkę ochronną, jeśli Twoje dziecko ma powyżej 4 lat. Przypomnij, w jaki sposób prawidłowo ją nosić.
  3. Przypomnij także o podstawowych zasadach higieny – częstym myciu rąk, niedotykaniu oczu ust i nosa, nie podawaniu ręki koleżankom i kolegom, a także zasłanianiu twarzy łokciem podczas kichania i kaszlu.
  4. Każde dziecko ma swoją ukochaną zabawkę, którą chciałoby zabrać do przedszkola. Wytłumacz, dlaczego tym razem nie powinno tego robić, a pluszak lub samochodzik powinien pozostać w domu.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat harmonogramu wprowadzanych zmian można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ponadto informacje dotyczące funkcjonowania krakowskich przedszkoli, szkół i placówek są publikowane na bieżąco w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa. Prosimy równocześnie o śledzenie informacji na stronach internetowych konkretnych jednostek edukacyjnych oraz kontakt z dyrektorami w tym zakresie.