górne tło

Bunkier Sztuki zaprasza w maju

Od 19 maja Galeria Bunkier Sztuki jest ponownie otwarta dla zwiedzających. Wraz z otwarciem galerii otwarto także nową, długo zapowiadaną, indywidualną wystawa Adama Rzepeckiego, krakowskiego artysty i członka grupy Łódź Kaliska. Zwiedzający mogą zobaczyć przekrojową prezentację zatytułowaną „Stary Rzepecki patrzy na młodego Rzepeckiego”.

Galeria Bunkier Sztuki zaprasza zwiedzających. Oczywiście zwiedzanie będzie możliwe z uwzględnieniem nowych zasad sanitarnych, co między innymi oznacza konieczność dezynfekcji rąk i przejścia przez matę odkażającą, a także noszenie maseczek ochronnych lub innych nakryć zasłaniających drogi oddechowe. Wymagane będzie również zachowanie przynajmniej dwumetrowego dystansu od innych zwiedzających i pracowników galerii.

W ciągu danej godziny na terenie Bunkra będzie mogło przebywać nie więcej niż 20 osób, a od 26 maja będą obowiązywały skrócone godziny otwarcia - od 11.00 do 18.00.

Otarcie nowej wystawy: „Stary Rzepecki patrzy na młodego Rzepeckiego”

Dzień ponownego otwarcia galerii to jednocześnie moment otwarcia długo zapowiadanej indywidualnej wystawy krakowskiego artysty i członka grupy Łódź Kaliska - Adama Rzepeckiego. Wystawa podzielona jest na dwie części. Pierwsza, mieszcząca się w przestrzeniach parteru, to prezentacja prac (głównie fotografii), które w większości powstawały w latach 70. i 80. Poruszane tematy to między innymi: eksperymenty formalne z medium fotograficznym, doświadczenia z performansem, ironiczna refleksja dotycząca statusu artysty, dialog z dokonaniami innych twórców, swoboda artystyczna, fenomen „Kultury Zrzuty” oraz podział na sztukę męską i inną.

Tę część wystawy uzupełniają prace innych artystów (Grupy „Łódź Kaliska”, Andrzeja Różyckiego, Marka Janiaka, Jacka Kryszkowskiego, Zbigniewa Libery, Grupy SEM, Anastazego Wiśniewskiego, Ryszarda Grzyba, Tibora Várnagyiego i poety Miłosza Biedrzyckiego), którzy wywarli wpływ na twórczość Adama Rzepeckiego lub zajmują ważne miejsce w jego biografii.

Druga część wystawy, zajmująca pierwsze piętro Bunkra Sztuki, jest opowieścią prywatną związaną z przeżyciami artysty – chorobą i procesem zdrowienia. Trudne doświadczenia zaowocowały głębszym postrzeganiem życia w kontekście wszechświata i wieczności, co znalazło swoje odzwierciedlenie w najnowszych realizacjach.

Tytuł wystawy – „Stary Rzepecki patrzy na młodego Rzepeckiego” – jest równocześnie tytułem rzeźby, która powstała specjalnie na tę prezentację. W tej wystawie twórca podsumowuje swoje życie i dorobek. Stosuje ciekawą strategię polegającą na pojawieniu się w dwóch postaciach. Dojrzały artysta spotyka się z młodym artystą i pokazuje, że to wszystko, co młody przeczuwał – dorosły już wie.

Na stronie internetowej Bunkra Sztuki można zobaczyć fragment wystawy oraz zapoznać z komentarzem kuratorki Moniki Kozioł.