górne tło

Kraków pomaga – Punkty Doradztwa Kryzysowego

Miasto Kraków uruchomiło Punkty Doradztwa Kryzysowego. Od 4 maja miejscy konsultanci w ramach PDK pomagają trzem głównym adresatom, do których skierowana jest pomoc prezydenta Krakowa, określona w zarządzeniu nr 910/2020 z 16 kwietnia, czyli przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz mieszkańcom.

Mając na uwadze obowiązujący w Polsce stan epidemii i związane z tym obostrzenia, PDK w pierwszej fazie funkcjonowania będą działały w formule online, udzielając informacji mailowo oraz telefonicznie, a w miarę normalizacji sytuacji epidemicznej uzyskają fizyczną lokalizację.

Konsultanci udzielą informacji w zakresie funkcjonujących rozwiązań miejskich skierowanych do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, pomogą zorientować się w dostępnych pakietach finansowanych z regionalnych funduszy europejskich, a także wesprą w procesie korzystania z przepisów „Tarczy antykryzysowej”.

Utworzony został także specjalny miejski serwis, na którym znaleźć można zarówno informacje o wsparciu udzielanym przez Miasto Kraków, jak i o formach pomocy regionalnej oraz o rozwiązaniach na poziomie krajowym.

W ramach funkcjonowania PDK zostaną podjęte niezbędne działania, by pomoc udzielana była szybko i w sposób maksymalnie uproszczony – wszędzie tam, gdzie pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

Dane kontaktowe do poszczególnych Punktów Doradztwa Kryzysowego:

Przedsiębiorcy:

Organizacje pozarządowe/NGO - wdrażane rozwiązania miejskie:

Mieszkańcy - wdrażane rozwiązania miejskie:

Konsultanci PDK zapraszają do kontaktu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.40-15.30.