górne tło

Wytyczne dla hoteli i obiektów świadczących usługi hotelarskie

Przedstawiamy opracowane przez Ministerstwo Rozwoju, w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym, wytyczne dla funkcjonowania tychże obiektów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Wytyczne można pobrać tutaj PDF

Aktualne akty prawne i zmiany jakie zachodzą w związku z ograniczeniami, nakazami i zakazami związanymi z wystąpieniem stanu epidemii znajdą Państwo tutaj.