górne tło

E-zgłoszenie narodzin dziecka coraz popularniejsze

Coraz więcej rodziców korzysta z możliwości zgłoszenia on-line narodzin dziecka. W marcu tę opcję wybrało 734 osób, a łącznie sporządzono 1245 akty urodzenia. Zatem prawie 60 proc. rodziców dokonało zgłoszenia elektronicznego dziecka w krakowskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Do połowy kwietnia odsetek ten wzrósł aż do 88 proc.

W marcu ze wszystkich elektronicznych usług oferowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie skorzystało ponad 1200 osób. To znacznie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Najwięcej klientów wybrało zgłoszenie online narodzin dziecka. Trzeba to zrobić w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Obowiązek ten można zrealizować za pośrednictwem internetu, z domu przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

E-usługa umożliwia nie tylko zgłoszenie narodzin dziecka, ale i załatwienie kilku innych spraw. Na podstawie elektronicznego zgłoszenia urząd stanu cywilnego sporządza akt urodzenia, występuje o nadanie numeru PESEL oraz melduje noworodka. W odpowiedzi na elektroniczne zgłoszenie rodzic z urzędu dostaje jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, a także zaświadczenie o zameldowaniu. Dokumenty te mogą być wysłane drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą na adres zamieszkania, w zależności od zadeklarowanego w zgłoszeniu sposobu odbioru.

Dzięki profilowi zaufanemu bez wychodzenia z domu można wnioskować online także o odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym czy złożyć wniosek o zmianę imienia/nazwiska.

Pełen katalog spraw w ramach e-urzędu znajduje się tutaj.