górne tło

Znamy wyniki rekrutacji do krakowskich przedszkoli

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do krakowskich przedszkoli. W jej wyniku zakwalifikowano ponad 18 tys. dzieci. Miasto Kraków wciąż dysponuje wolnymi miejscami, z których rodzice będą mogli skorzystać, biorąc udział w rekrutacji uzupełniającej.

W trakcie pierwszego etapu rekrutacji prowadzonego za pośrednictwem platformy elektronicznej Formico złożono w sumie 19 364 wnioski, a w rezultacie do krakowskich przedszkoli zakwalifikowano 18 149 dzieci.

Wielu rodziców zmniejszyło szanse swoich dzieci na zakwalifikowanie do przedszkola, deklarując chęć przyjęcia do zaledwie jednej placówki, mimo że w procesie rekrutacji mogą wybrać więcej przedszkoli. Takie działanie jest też każdego roku rekomendowane przez magistrat. Miasto wciąż dysponuje jednak 811 wolnymi miejscami, a rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 25 maja – po potwierdzaniu dalszej chęci uczęszczania do przedszkoli przez rodziców zakwalifikowanych dzieci. Dokładny harmonogram rekrutacji jest dostępny poniżej.

– Oprócz przedszkola znajdującego się najbliżej domu, warto sprawdzić placówki znajdujące się w okolicy lub w pobliżu pracy. Dzięki temu rodzice zwiększają szanse na zakwalifikowane ich pociech w rekrutacji. Rodzice, których dzieci nie zostały zakwalifikowane, wciąż mają jednak szansę na przyjęcie ich dzieci w ramach rekrutacji uzupełniającej – wyjaśnia Ewa Całus, dyrektorka Wydziału Edukacji UMK.

– Wciąż dysponujemy wolnymi miejscami, które będą dostępne w rekrutacji uzupełniającej. W tej chwili mamy ich 811, na co składają się 622 wolne miejsca w przedszkolach samorządowych oraz 189 miejsc w przedszkolach niesamorządowych, które brały udział w elektronicznej rekrutacji – uzupełnia dyrektorka i jak podkreśla, dodatkowo w poprzednich latach rodzice około pół tysiąca zakwalifikowanych dzieci nie potwierdzili woli przyjęcia ich pociech do przedszkola. Na te miejsca w trybie rekrutacji uzupełniającej przyjęto te dzieci, które nie zostały zakwalifikowane w pierwszym etapie rekrutacji

Oferta samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w rekrutacji obejmowała w tym roku 17 952 miejsc. Od lat uzupełniają ją przedszkola niesamorządowe. Dzięki przyznawanym przez Gminę Miejską Kraków dotacjom, będącym aktualnie najwyższymi w skali całego kraju i wyższymi, niż wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, rodzice i dzieci korzystają chętnie także z tej oferty.

Aktualnie miesięczna stawka dotacji przekazywana z miejskiej kasy na dziecko w przedszkolu publicznym wynosi aż 1227,31 zł. W sumie przez miasto dotowanych jest 90 niesamorządowych przedszkoli publicznych, do których uczęszcza 7642 dzieci. Obowiązują w nich te same zasady odpłatności, co w przedszkolach samorządowych (tj. opłata za każdą godzinę powyżej bezpłatnych pięciu godzin nie przekracza 1 zł za godzinę). Miasto Kraków umożliwia im także bezpłatne korzystanie z platformy rekrutacyjnej Formico, dzięki czemu rekrutacja z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji była prowadzona zarówno przez przedszkola samorządowe, jak i zainteresowane tym placówki niesamorządowe.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli mogą zapoznać się z informacjami na temat wyników rekrutacji za pośrednictwem list wywieszonych w przedszkolach i szkołach uczestniczących w rekrutacji. Mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa, rodzice otrzymają także informację drogą elektroniczną, jeśli podczas rekrutacji podali swój adres e-mail. Warto przy tym zaznaczyć, że osoby, które wskazały w rekrutacji więcej niż jedno przedszkole, otrzymają informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu wskazanym jako priorytetowe.

Warto przypomnieć, że wyniki rekrutacji dotyczą wyłącznie dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola. Nie uczestniczyły w niej maluchy kontynuujące wychowanie przedszkolne w tym samym miejscu – ich rodzice składali jedynie deklarację potwierdzającą wolę, by dziecko nadal chodziło na zajęcia w dotychczasowej placówce. Rekrutacja nie dotyczyła także nowo rekrutowanych dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest odrębnie.

Przedszkola, w których złożono najwięcej podań na jedno miejsce:

Przedszkola z największą liczbą niezakwalifikowanych:

Jak wygląda struktura wiekowa dzieci, których podania zostały potwierdzone w systemie rekrutacyjnym?

Ważne terminy dla rodziców przedszkolaków: