górne tło

Blisko 6 tys. kontroli palenisk w sezonie grzewczym

5778 kontroli palenisk przeprowadzili strażnicy miejscy w minionym, trwającym siedem miesięcy sezonie grzewczym. Od września 2019 r. do marca 2020 r., funkcjonariusze odnotowali 368 wykroczeń, nałożyli 92 mandatów karnych na kwotę 23,5 tys. zł, przygotowali 267 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli dziewięć osób.

Ujawniane zdarzenia były najczęściej kierowane do sądu, ponieważ dotyczyły przypadków trudnych i skomplikowanych, związanych często z niejednoznacznymi sytuacjami prawnymi, własnościowymi oraz wywłaszczeniowymi.

Przypominamy, że od 1 września 2019 r. w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych tj. gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego. Wszystko w związku z obowiązywaniem na terenie Krakowa zakazem palenia węglem i drewnem.

Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej strażnicy miejscy wyciągali konsekwencje wynikające z przepisów prawa (pouczenie, mandat karny od 20 zł do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu – grzywna do 5 tysięcy złotych).