górne tło

Radni będą obradować zdalnie

Po raz pierwszy w historii odrodzonego samorządu sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się zdalnie.

- Obrady planowane są na koniec kwietnia, szczegółowy termin będzie uzgodniony
z Prezydentem Miasta Krakowa. Zleciłem dziś rozpoczęcie stosownych przygotowań technicznych. Szczegółowa forma sesji będzie znana po świętach. Naszym obowiązkiem jest praca dla mieszkańców i naszego miasta – mówi Dominik Jaśkowiec i po raz kolejny prosi
i apeluje, by mieszkańcy zostali w domu.

Przypomnijmy, że nadzwyczajna sesja, która odbyła się 20 marca, również odbyła się
w wyjątkowych warunkach: zgromadzenie ograniczone było do 50 osób, zachowana była odległość pomiędzy radnymi, którzy zostali wyposażeni w maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące, nie było wstępu na balkon  dla publiczności znajdujący się na poziomie sali obrad.