górne tło

Informacje dla cudzoziemców: zameldowanie i PESEL

W związku ze stanem epidemii, obowiązującym w Polsce, przygotowane zostały tymczasowe procedury dotyczące zameldowania i wymeldowania cudzoziemców przebywających na terenie RP, na których ciąży obowiązek dokonania zameldowania lub wymeldowania.

Informacje na temat obu procedur dostępne są poniżej:

Informacje w zakresie obowiązku meldunkowego można uzyskać pod numerami telefonów:

Dzielnica od I do VII – 12 616 93 30, 12 616 93 29, 12 616 93 32

Dzielnica od VIII do XIII – 12 616 56 85, 12 616 56 84, 12 616 57 20

Dzielnica od XIV do XVIII – 12 616 87 09, 12 616 87 23, 12 616 89 73

Informacje o sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta Krakowa i numerach kontaktowych można znaleźć na stronie Otwarty Kraków (ENGUKRRUS).