górne tło

„Pauza” w podwyżkach czynszów za mieszkania komunalne i socjalne

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski postanowił przesunąć termin wdrożenia nowych wysokości czynszów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych, będących w zasobach miasta Krakowa. Zapowiadane zmiany wysokości czynszów wejdą w życie dopiero 1 lipca.

Przesunięcie terminu wdrożenia czynszów w miejskich zasobach mieszkalnych nastąpiło poprzez podpisanie i wdrożenie stosownych zarządzeń przez prezydenta Jacka Majchrowskiego. W ten sposób miasto rozszerza krakowski pakiet wsparcia przedsiębiorców na szerszą grupę mieszkańców, w szczególności na lokatorów miejskich lokali mieszkalnych.

Pierwsza od 12 lat zmiana wysokości czynszów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych miasta Krakowa miała wejść w życie od 1 maja tego roku. Jednak obecna sytuacja społeczna, niejasne losy miejsc pracy i przedsiębiorców, problemy gospodarcze i społeczne mieszkańców powoduje „zamrożenie” obecnych czynszów na czas epidemii.

Równocześnie nadal pozostaje aktualna możliwość wnioskowania o obniżki czynszów ze względu na indywidualną sytuację ekonomiczno-społeczną rodzin zamieszkujących w miejskich lokalach.

Obecny nadzwyczajny czas wymaga nadzwyczajnych działań także samorządu Krakowa. Dlatego jako jedno z pierwszych miast, Kraków, wdrożył pakiet wsparcia gospodarczego – „Pauza dla krakowskich przedsiębiorców”. Możliwości przesunięcia, zawieszenia czy wręcz anulowania zobowiązań podatkowych, czynszowych i innych opłat krakowskich przedsiębiorców to sposób na ratowanie krakowskiego biznesu.


Informacja w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie podwyżek czynszów w zasobie Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa

W październiku 2019 r. prezydent Krakowa zgodnie z obowiązującymi przepisami poinformował Radę Miasta Krakowa o wprowadzeniu podwyżek czynszów w lokalach mieszkalnych  stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa. Podwyżki te zostały wprowadzone po ponad 10 latach od poprzednich. Mają one umożliwić utrzymanie zasobu mieszkaniowego w dobrym stanie technicznych poprzez m.in. zwiększenie skali remontów.

Podpisanie przez prezydenta zarządzeń nr 2864/2019 i 2865/2019 (obydwa z 30 października 2019 r.) uruchomiło działania, których skutkiem miała być podwyżka stawek czynszowych dla najemców od 1 maja 2020 r. Zarząd Budynków Komunalnych wystosował ok. 15 tysięcy wypowiedzeń stawek czynszowych.

Zmiana sytuacji życiowej wielu osób wywołana epidemią wirusa nie może pozostawać niezauważona przez jednostki samorządu terytorialnego. Kolejne miasta angażują się w pomoc dla najbardziej potrzebujących. Jednym z kluczowych kosztów dla każdej rodziny są wydatki przeznaczane  na wynajmowanie mieszkania. Ponieważ nastąpiło niespodziewane obciążenie budżetów domowych, związane zarówno z brakiem dochodów na skutek przestojów w pracy jak i podwyżkami wielu cen, prezydent  zdecydował o przesunięciu daty rozpoczynającej obowiązywanie nowych stawek czynszowych o dwa miesiące, czyli od 1 lipca 2020 r. 

Utrzymanie wysokości czynszów na dotychczasowym poziomie przez kolejne miesiące umożliwi będzie stanowić znaczącą ulgę dla budżetów wielu krakowian w newralgicznym okresie walki z epidemią i  jej skutkami. Podkreślić należy, że koszty związane z podjętą decyzją są znaczące – z tytułu podwyższenia wysokości czynszów do  budżetu miasta w maju i czerwcu br. miało wpłynąć dodatkowo ponad 3,3 miliona złotych.

Prezydent Krakowa podjął wcześniej decyzję o ulgach dla najemców gminnych lokali użytkowych. Daje to nadzieję na utrzymanie działalności gospodarczej i powstrzymanie zwolnień pracowników. Odroczenie terminu wprowadzenia podwyżek czynszu w lokalach mieszkalnych stanowi dopełnienie systemu ochrony osób poszkodowanych na skutek epidemii.

Z przyczyn oczywistych informacja ta nie może być aktualnie wysłana do wszystkich najemców mieszkań komunalnych. Będzie ona natomiast rozpowszechniana w największym możliwym zakresie, przede wszystkim na stronach internetowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa, jak również w prasie lokalnej.