górne tło

W Grodzkim Urzędzie Pracy zarejestrujesz się on-line

Straciłeś pracę i chcesz uzyskać status osoby bezrobotnej? Skorzystaj z internetu, aby zarejestrować się w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Poniżej znajdziesz przydatne instrukcje.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przypomina, że rejestracja jest możliwa bez wychodzenia z domu. Aby jej dokonać, należy wypełnić formularz i skorzystać z podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Aby rejestracja przebiegła sprawnie, warto wcześniej przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i zapoznać się z przydatnymi instrukcjami, które krok po kroku wyjaśniają, jak przejść przez ten proces.

 

Instrukcje:

Więcej informacji:

Jeśli nie możesz zarejestrować się w Grodzkim Urzędzie Pracy za pomocą internetu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię członek rodziny.

Każda osoba, objęta obowiązkowo ubezpieczeniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a więc zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca, mogą zgłosić swojego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Za członka rodziny – dla celów ubezpieczenia zdrowotnego – uważa się:

Ważne! Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żaden z jego rodziców nie jest:

Zgłoś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:

Zgłoszenia swojego członka rodziny dokonujesz w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej to zgłoszenie.

Członków rodziny zatrudnianych przez Ciebie ubezpieczonych zgłoś natomiast w ciągu 7 dni od dnia, w którym ubezpieczony poinformował Ciebie o konieczności jego zgłoszenia.