górne tło

Pogrzeby tylko w gronie najbliższych

W celu skuteczniejszego zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa rząd zaostrzył restrykcje dotyczące poruszania się i zgromadzeń, w tym organizacji pochówków. Zgodnie z nowymi wytycznymi, od 25 marca do 11 kwietnia w ceremonii pogrzebowej będzie mogło uczestniczyć maksymalnie pięć osób – nie licząc tych, które sprawują posługę.

O bezwzględne przestrzeganie tych postanowień apeluje do mieszkańców Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Przypomina też, że nowe, bardziej radykalne ograniczenie kręgu osób uczestniczących w pogrzebie dotyczy – tak, jak do tej pory – budynków i obiektów kultu religijnego na danym terenie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

ZCK prosi również, aby osoby uczestniczące w uroczystości pogrzebowej nie zbliżały się do grobu aż do momentu zakończenia przez pracowników czynności opuszczenia trumny i jej zasypania oraz uformowania mogiły (w przypadku grobu ziemnego) albo czynności opuszczenia trumny i zamknięcia płyty (w przypadku grobowca).

Tylko odpowiedzialna postawa wszystkich uczestników zgromadzenia może pomóc zminimalizować ryzyko szerzenia się wirusa SARS-CoV-2. W przypadku ceremonii pogrzebowych odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących ograniczeń spoczywa na organizatorach pochówku.