górne tło

Ponad 5 mln zł z rezerwy celowej na walkę z epidemią

W walce z koronawirusem miasto sięga po dodatkowe środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. W sumie chodzi o kwotę 5,2 mln zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe to wyodrębnione środki finansowe w budżecie miasta, które mogą być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach kryzysowych tj. powódź, pożary, zniszczenia spowodowane wichurami lub innymi anomaliami pogodowymi, epidemie, pandemie. To zdarzenia nieplanowane, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie miasta.

- Wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe w bieżącym budżecie wynosi 18 mln zł i kwota ta winna wystarczyć na ewentualne zdarzenia, które mogą wystąpić w całym roku budżetowym – tłumaczy Antoni Fryczek, sekretarz Miasta Krakowa i dodaje, że do tej pory miasto korzystało z tych środków w przypadku powodzi.

800 tys. zł trafi do miejskich szpitali – 500 tys. zł na zakup środków zabezpieczenia osobistego personelu medycznego i pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza, a 300 tys. zł na wykonanie podjazdu do oddziału zakaźnego w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego. Więcej o miejskim wsparciu dla szpitali piszemy tutaj.

3 mln zł dostanie krakowskie MPO na zakup płynu dezynfekującego do oczyszczania ulic i placów miasta. 900 tys. zł to kwota przeznaczona na uruchomienie i kompleksową obsługę ośrodka kwarantanny. Z kolei 500 tys. zł pozwoli na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego stanu sanitarnego budynków Urzędu Miasta Krakowa. Chodzi m.in. o zakup i montaż szyb oddzielających pracowników od klientów w punktach obsługi klienta, zakupie środków dezynfekujących, rękawiczek itp.