górne tło

Koronawirus a wynagrodzenia w oświacie

Wśród pracowników szkół i przedszkoli pojawiły się wątpliwości odnośnie wynagrodzenia za pracę w czasie zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych w stanie zagrożenia epidemicznego w Polsce. W związku z tym informujemy, że wypłaty w oświacie będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

W tej sprawie Anna Korfel-Jasińska – zastępca prezydenta ds. edukacji, sportu i turystyki wystosowała list do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek.

„[...] wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za ten okres będzie płacone według dotychczasowych zasad z zastrzeżeniem nie ujmowania w naliczonym wynagrodzeniu dodatku za warunki pracy” – czytamy w liście.

Co ważne, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnego zastępstwa przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, o czym stanowi uchwała Rady Miasta Krakowa z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Zobacz treść listu tutaj.

Z informacji, które posiada Urząd Miasta Krakowa, dyrektorzy placówek oświatowych przydzielili wszystkim pracownikom zadania, które ci są zobowiązani wykonywać w czasie zawieszenia działalności szkół i przedszkoli.