górne tło

Zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach

Do Wielkanocy przedłużony został okres zamknięcia szkół i przedszkoli. Na terenie całego kraju wprowadzono stan epidemii. Zamknięte są również uczelnie wyższe, a także żłobki i inne placówki oświatowe w całym kraju. Działalność zawiesiły także instytucje kultury i uczelnie artystyczne. Szkoły korzystają z e-learningu.

– Chcemy, żeby szkoły były zamknięte dla celów bezpieczeństwa zdrowotnego. Zdecydowaliśmy się zamknąć placówki kultury, muzea, ale i kina. Zamykamy też szkoły wyższe. Rząd musi działać natychmiast i podejmujemy te działania przed innymi – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Apel do wszystkich, którzy nie będą przez najbliższe dni chodzili do szkoły i na uczelnie. To nie jest czas wolny. To czas kwarantanny naszego społeczeństwa. To czas, który powinniśmy spędzić w domu, by nie zakażać innych - dodał szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.

Więcej informacji o odwołaniu zajęć można przeczytać na stronach internetowych gov.pl.

 

8 marca weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na jej podstawie w ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – dodaje się artykuły, na podstawie których minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może podjąć decyzję o ograniczeniu lub czasowym zawieszeniu funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek na terenie całego kraju lub w jego części.

Warto podkreślić, że wprowadzona w życie ustawa daje także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przysługującego rodzicom w przypadku zamknięcia szkół i przedszkoli z powodu epidemii. Zasiłek jest przyznawany maksymalnie na 14 dni i na takich zasadach, jak zasiłek opiekuńczy, jaki rodzice mogą dostać w przypadku nagłego zamknięcia szkoły.

Dodatkowo, zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych, państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może w drodze decyzji wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych oraz nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji nieruchomości, lub pomieszczeń.

 


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

Dyrektorze,

Rodzicu,

Uczniu,

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie proszeni są oni o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

MEN rekomenduje wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniono e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Serwis epodreczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

MEN