górne tło

Wkrótce budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich

Jest pozwolenie na budowę kolejnego etapu inwestycji cmentarnej w Podgórkach Tynieckich. Niebawem rozpocznie się realizacja cmentarza i kolumbarium wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oświetleniem parkowym, alejkami.

Po budowie spopielarni i budynku ceremonialnego, czas na realizację kolejnego etapu inwestycji cmentarnej w Podgórkach Tynieckich. Niedawno ważna stała się ostateczna decyzja zezwalająca na budowę cmentarza i kolumbarium wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oświetleniem parkowym, alejkami. Pozwolenie dotyczy blisko czterohektarowego obszaru. Najpierw teren inwestycji obejmie około 2 hektarów. Ten etap ma zostać zakończony jesienią tego roku. W kolejnych miesiącach wykonawca zagospodaruje pod cmentarz pozostały obszar uwzględniony w pozwoleniu na budowę.

Inwestycja cmentarna w Podgórkach Tynieckich powstaje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane, we współpracy pomiędzy Gminą Kraków a konsorcjum firm w składzie: Centrum Pogrzebowe sp. z o.o. z Łodzi, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych Klepsydra T. Salski i D. Salska z Łodzi, Urciuoli Group`s S.R.L. z Włoch.

W pierwszym etapie powstała spopielarnia zwłok. Instalacja została uruchomiona w 2016 roku. Jesienią 2019 roku rozpoczęła się budowa domu ceremonialnego, gdzie będą się odbywać uroczystości pożegnania zmarłych. Obecnie dla tych celów wygospodarowana jest niewielka przestrzeń w budynku spopielarni. Dom pożegnań będzie parterowy, o powierzchni całkowitej 725 m2. Kubatura obiektu wyniesie 3120 m3. Planowany termin zakończenia budowy to jesień br.

Wartość całego projektu to 24,5 mln zł. Koszty pokrywa partner prywatny, który będzie pobierać przez kilkadziesiąt lat opłaty wynikające z działalności cmentarza i spopielarni. W ramach współpracy Miasto przekazało teren oraz wybudowało i przebudowało część ul. Podgórki Tynieckie oraz ul. Wielogórskiej, wykonało parking dla 89 samochodów. Przy okazji urzędnicy nasadzili w tym rejonie ponad 200 drzew.