górne tło

Szukamy Ambasadorów Lokalnej Partycypacji

Do wtorku, 25 lutego trwa nabór do programu „Ambasador Lokalnej Partycypacji 2020”. To szansa, by każdy chętny mógł czynnie zaangażować się w zmienianie swojej dzielnicy lub niewielkiej jej części i zachęcić do tego innych mieszkańców. W zamian magistrat oferuje m.in. wsparcie organizacyjne i logistyczne.

Każdy Ambasador wskaże obszar Krakowa, w którym będzie razem z jego mieszkańcami diagnozował lokalne potrzeby i przygotowywał pomysły m.in. zadań do budżetu obywatelskiego. Może to być osiedle, klika ulic czy mała część dzielnicy. Ambasador zdecyduje także o formach partycypacji, które są mu najbliższe i w ramach których chciałby realizować swoje działania. Może to być budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne.

Lista Ambasadorów będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców, a każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział w organizowanych przez nich spotkaniach. W przypadku Ambasadorów opiekujących się obszarem budżetu obywatelskiego, podczas spotkań wypracowane zostaną wstępne propozycje zadań. Następnie trafią one do jednostek weryfikujących i tam przejdą wstępną konsultację. Przedstawiciele jednostek weryfikujących przekażą autorom informację zwrotną i ewentualne sugestie dotyczące możliwości poprawy przedstawionych propozycji podczas zorganizowanych w tym celu spotkań konsultacyjnych. 

Poza tym Ambasador Lokalnej Partycypacji otrzyma certyfikat, wsparcie organizacyjne i logistyczne od UMK i będzie mógł podzielić się swoimi dotychczasowymi dobrymi praktykami w zakresie partycypacji z innymi Ambasadorami i uczestnikami spotkań.

Chętni powinni wysłać wypełniony i podpisany formularz na adres: budzetobywatelski@um.krakow.pl. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 616 7828 i na stronie internetowej budzet.krakow.pl.