górne tło

Zmiany w rejestracji jachtów i innych jednostek pływających

Wraz z nowym rokiem miały wejść w życie nowe regulacje prawne dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Termin nowelizacji uległ jednak przesunięciu na 1 sierpnia 2020 r.

Obecne regulacje prawne przewidują aż sześć różnych rejestrów, w których mogą zostać zarejestrowane jednostki pływające. Rejestry prowadzą różne organy, natomiast regulacje odnoszące się do obowiązku rejestracji, w szczególności parametry jednostek pływających, wymagane dokumenty i opłaty, jak również sama procedura wpisu, są w każdym przypadku odmienne. Dlatego, na mocy nowych przepisów wprowadzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 m.

Nowy uproszczony proces rejestracji ma wejść w życie 1 sierpnia 2020 r.

W celu rejestracji jednostki pływającej konieczne będzie złożenie wniosku do dowolnie wybranego organu rejestrującego, którym będzie starosta albo właściwy polski związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego). W strukturach Urzędu Miasta Krakowa sprawa jest realizowana przez Referat Handlu i Usług w Wydziale Spraw Administracyjnych.

Wniosek będzie można złożyć w tradycyjnej papierowej formie oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem profilu e-PUAP.

Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i będzie rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.

Oprócz zmiany terminu wejścia w życie nowych przepisów, pierwotne regulacje uległy również zmianie w kilku dodatkowych kwestiach. Ostatecznie postanowiono wyłączyć spod obowiązku rejestracji jachty i oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb o długości równej 7,5 m lub mocy napędu mechanicznego równej 15 kW.

Obowiązkowi rejestracji będą podlegać:

Osoby, które posiadają zarejestrowane w/w jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Obowiązkowi rejestracji nie będą podlegać:

– Co ważne, jednostki pływające o długości do 24 m, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela – informuje Tomasz Popiołek Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.