górne tło

Napisz artykuł do serii „Bezpieczne miasto”

Do dziś, 2 marca trwa nabór artykułów do publikacji z serii „Bezpieczne miasto”. Swoje propozycje mogą zgłaszać studenci, doktoranci, słuchacze szkoły policyjnej lub strażackiej, prowadzący badania na temat bezpieczeństwa, oraz ci, którzy obronili niedawno pracę licencjacką lub magisterską w tym zakresie.

Przygotowywana publikacja ma na celu promocję w krakowskim środowisku akademickim programu „Bezpieczny Kraków”, aktywizację studentów do prowadzenia badań nad zagadnieniami związanymi z tworzeniem bezpiecznego miasta, realizację celów programu „Bezpieczny Kraków” przy współpracy ze środowiskiem akademickim, a także integrację działania przedstawicieli uczelni oraz podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem w mieście.

Maksymalnie trzy artykuły zgłaszać można wyłącznie w języku polskim, ich objętość nie może przekraczać 40000 znaków, a treść powinna dotyczyć celów programu „Bezpieczny Kraków”:

Nabór artykułów poprzez formularz zgłoszeniowy prowadzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. Bezpieczny Kraków”.

Wytyczne edytorskie oraz szczegółowe informacje na temat naboru na: bezpieczny.krakow.pl oraz bip.krakow.pl

W razie pytań dotyczących naboru należy kontaktować się z mgr Katarzyną Jurzak, Koordynatorką ds. współpracy z uczelniami: katarzyna.jurzak@bezpieczny.krakow.pl