górne tło

Zgłoś kandydatów do Bractwa Filantropii

Środowiska prowadzące działalność charytatywną mogą już zgłaszać kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii, którego zadaniem będzie wyłonienie laureatów konkursu Filantrop Krakowa A.D. 2019. Przed nami jubileuszowa, dwudziesta edycja inicjatywy.

Tytuł Filantropa Krakowa jest przyznawany osobom, instytucjom i firmom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Zadaniem Bractwa Filantropii jest opiniowanie kandydatur do tego tytułu w dwóch kategoriach: „Wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom”, a także „Najciekawsza forma i efektywność filantropii”.

Kandydatury do Bractwa Filantropii można składać do 31 stycznia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, przy ul. Jana Dekerta 24, III piętro, pokój nr 8 B.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Na podstawie analizy zgłoszeń oraz liczby uzyskanych rekomendacji do prac w Bractwie Filantropii, opiniującym kandydatury do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2019, zostanie wybrany jeden przedstawiciel bądź przedstawicielka środowisk charytatywnych.

Pozostali członkowie komisji Bractwa Filantropii to: przewodniczący Rady Miasta Krakowa (pełniący funkcję przewodniczącego bractwa), zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej, dwóch przedstawicieli komisji Rady Miasta Krakowa właściwej ds. rodziny i polityki społecznej, dyrektor lub zastępca jednostki odpowiedzialnej za realizację konkursu, przedstawiciel laureatów tytułu Filantrop Krakowa z lat ubiegłych.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej 19. edycji konkursu tytułami Filantropów Krakowa A.D. 2018 zostali uhonorowani: Paweł Janusz, Iwona Nawara, Rafał Sonik, Paweł Wójtowicz oraz firma State Street Bank International GmbH sp. z o.o.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, przy ul. Jana Dekerta 24, III piętro, pok. 11, tel. 12 616 78 04, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl