górne tło

Ważna informacja dla mieszkańców lokali komunalnych

Od 1 lutego nastąpiła zmiana biur obsługi mieszkańców, które administrują lokalami komunalnymi znajdującymi się we wspólnotach mieszkaniowych oraz w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Zmiany dotyczą tylko lokali mieszkalnych. Administracja lokalami użytkowymi pozostaje bez zmian.

Zmiany mają charakter organizacyjny i nie wpłyną na bieżącą obsługę mieszkańców i toczące się sprawy.

Spis budynków, których dotyczą zmiany administracji:

Zmiana administracji z Biura Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. Zamoyskiego 3 na Biuro Obsługi Mieszkańców nr 6 przy placu Na Groblach 7:

Zmiana administracji z Biura Obsługi Mieszkańców nr 6 przy placu Na Groblach 7 na Biuro Obsługi Mieszkańców nr 1 przy Rynku Kleparskim 4:

Zmiana administracji z Biura Obsługi Mieszkańców nr 6 przy placu Na Groblach 7 na Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Królewskiej 25:

Zmiana administracji z Biura Obsługi Mieszkańców nr 1 przy Rynku Kleparskim 4 na Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Królewskiej 25:

Komunikaty o zmianach zostały umieszczone również w budynkach, m.in. na tablicach informacyjnych.