górne tło

Ferie w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami

Profesjonalna opieka, a także zajęcia sportowe, plastyczno-ceramiczne, łucznictwo, badminton, judo, szermierka, warsztaty kulinarne oraz wycieczki i zabawy na świeżym powietrzu – tak dzieci z niepełnosprawnościami spędzają ferie w Krakowie w ramach akcji „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”.

- To ważne, żeby dzieci z niepełnosprawnościami poczuły, że są w centrum zainteresowania nie tylko swoich rodziców, ale także miasta. Organizując dzieciom opiekę, ciekawe formy spędzania czasu i możliwość spotkania i integracji z rówieśnikami, chcemy jednocześnie odciążyć ich rodziców. Ta inicjatywa spotyka się z ogromnym, pozytywnym odzewem, dlatego zamierzamy ją kontynuować – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej i komunalnej, który odwiedził dzieci biorące udział w akcji „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami” i przeczytał im „Legendę o Smoku Wawelskim”. 

W zaproponowanej przez miasto na czas ferii inicjatywie weźmie udział łącznie pięćdziesięcioro dzieci z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami, między innymi neurologicznymi i ruchowymi. Młodzi krakowianie mają zapewnioną profesjonalną opiekę, biorą udział w różnych zajęciach, uczą się samodzielności i integrują z rówieśnikami.

W pierwszym turnusie bierze udział 25 podopiecznych w wieku od 9 do 17 lat, którymi opiekuje się 10 profesjonalnych opiekunów. W drugim tygodniu ferii kolejnych 25 dzieci będzie korzystać z atrakcyjnych zajęć, które odbywają się w Kärcher Hali Cracovii - Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Organizacja wypoczynku dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to wiele korzyści dla dzieci, a także wymierna pomoc i wytchnienie dla rodziców opiekującymi się nimi na co dzień. Dzieci mają zapewnione nie tylko ciekawe formy spędzania czasu, ale też posiłki oraz transport z trzech wyznaczonych miejsc w różnych częściach Krakowa do miejsca organizacji ferii oraz transport powrotny – wraz z opieką w trakcie przejazdów.

To pierwsza edycja akcji „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami 2020”, ale podobne przedsięwzięcie zostało zorganizowane w trakcie wakacji - w „Lecie w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami 2019” wzięło udział ponad sto dzieci.


„Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami 2020” to:

Udział w przedsięwzięciu biorą dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym ze szkół podstawowych, szkół integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych. W feriach biorą udział dzieci, które są w stanie uczestniczyć w tego rodzaju wypoczynku i zajęciach bez udziału rodzica czy opiekuna.

Ferie podzielone są na dwa turnusy:

Akcja „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami 2020” odbywa się w Kärcher Hali Cracovii – Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Udział w akcji „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami 2020” jest bezpłatny – koszty pokrywa Gmina Miejska Kraków. Informacje są dostępne pod numerem telefonu 609 915 005 lub mailowo: polkolonie@polandbusinessrun.pl

Realizacja akcji „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami 2020” koordynowana jest przez Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.