górne tło

Zwroty bonifikaty i sprzedaż mieszkań

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądań zwrotu bonifikaty oraz zgody na sprzedaż lokalów mieszkalnych – tymi tematami zajmowała się podczas ostatniego posiedzenia Komisja Budżetowa.

Komisja zajmowała się również wydaniem opinii w sprawie uchwały dotyczącej ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot kosztów przewozu.

- Jako gmina mamy obowiązek dowozu dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Realizujemy go w dwójnasób: z jednej strony dowozimy sami, a z drugiej strony zwracamy koszty rodzicom, jeżeli decydują się na dowóz. W grudniu zmieniły się zasady dotyczące sposobu liczenia kosztów ponoszonych przez rodziców w związku z dowozem – argumentowała konieczność podjęcia uchwały  Ewa Całus, Dyrektor Wydziału Edukacji.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przy Placu Na Groblach 15.

Zaopiniowała też szereg wniosków w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części lub  kwoty bonifikaty od ceny sprzedaży części nieruchomości gruntowej. W przypadku jednej wydała opinię negatywną. Wydała także pozytywne opinie w sprawie 10 wniosków o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.