górne tło

Konsultacje społeczne – zapraszamy na najbliższe spotkania!

Trwają konsultacje społeczne nowego regulaminu budżetu obywatelskiego, zasad najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji na zadania służące ochronie zasobów wodnych – w tym tygodniu odbywają się spotkania konsultacyjne.

We wtorek, 7 stycznia, w Miejskim Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10 odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące regulaminu budżetu obywatelskiego Krakowa.

W środę, 8 stycznia w MCD odbyło się otwarte spotkanie dla organizacji pozarządowych oraz dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat zasad najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Kraków.

Natomiast w czwartek, 9 stycznia, w godz. 16.00–18.00 również w MCD odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

Wszystkie wspomniane procesy konsultacyjne potrwają do 17 stycznia, a z ich szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej dialoguj.pl.