górne tło

Nowa jednostka miejska od zmian klimatu

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna – tak nazywa się nowa jednostka miejska, która funkcjonuje od 1 stycznia. KEGW zajmie się m.in. budową i utrzymaniem systemu odwodnienia miasta, ochroną przeciwpowodziową i inwestycjami w odnawialne źródła energii.

Jednostka zajmie się kwestią ważną z punktu widzenia miasta. Jest nią aspekt zmian klimatycznych, w szczególności potrzeba adaptacji miasta do skutków zmian klimatu. Okresy nagłych lub długotrwałych opadów, które, jak wykazały podtopienia po takich zjawiskach atmosferycznych w ciągu ostatnich kilku lat, spowodowały na obszarze Krakowa poważne zniszczenia. Stąd powołanie takiej wyspecjalizowanej jednostki do ochrony życia, zdrowia oraz mienia mieszkańców przed negatywnymi zjawiskami pogodowymi.

Nowa jednostka ma swoją siedzibę na os. Złotej Jesieni 14.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.