górne tło

Świąteczne spotkanie osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele organizacji pozarządowych działający na rzecz osób z niepełnosprawnościami i przedstawiciele miasta wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu świątecznym.

W trakcie spotkania, które odbyło się w środę, 18 grudnia w Karcher Hali Cracovii Centrum Sportu Niepełnosprawnych, Bogdan Dąsal – pełnomocnik prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami w imieniu prezydenta miasta złożył zebranym świąteczne życzenia, a ksiądz Tomasz Grzesiak, zaangażowany w duszpasterstwo osób niepełnosprawnych, zaprosił do łamania się opłatkiem. Dla uczestników został przygotowany świąteczny poczęstunek oraz upominki. W spotkaniu wzięło udział blisko 400 osób.

Przypomnijmy, że miasto na co dzień angażuje się i koordynuje liczne działania mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: Kraków bez barier.