górne tło

Poznaliśmy Najciekawsze Inicjatywy Lokalne 2019

Rozstrzygnięto plebiscyt na Najciekawsze Inicjatywy Lokalne zrealizowane w Krakowie i w Małopolsce. Nagrody otrzymali zaangażowani w działania grup nieformalnych i organizacji pozarządowych w naszym regionie.

Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w gali zorganizowanej w poniedziałkowy wieczór w Muzeum Lotnictwa Polskiego, w trakcie której blisko 80 grantobiorców podsumowało kolejną edycję projektu FIO Małopolska Lokalnie - Północ. Podsumowaniu projektu towarzyszyło wręczenie nagród laureatom plebiscytu na Najciekawszą Inicjatywę Lokalną zrealizowaną w Gminie Miejskiej Kraków i w Małopolsce.

– Promujemy aktywność społeczną mieszkańców Krakowa. Wychodząc z założenia, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze miasto, staramy się wspierać przedsięwzięcia, które nie tylko pokazują mieszkańcom, że mają realny wpływ na funkcjonowanie miasta, ale też pozwalają wdrażać zmiany i wcielać w życie nowe, ciekawe pomysły – komentuje Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, która brała udział w uroczystym wręczeniu nagród laureatom plebiscytu. Gmina Miejska Kraków była partnerem przedsięwzięcia.

Wydarzenie zostało uświetnione koncertem grupy nieformalnej Chór Dobra Energia z udziałem gościa specjalnego – wokalistki Karoliny Leszko.

Laureatami plebiscytu w Gminie Miejskiej Kraków zostali:

Laureatami plebiscytu w Województwie Małopolskim zostali:

Projekt FIO Małopolska Lokalnie – Północ 2019 został zrealizowany przy wsparciu Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.

Osoby, które działają w młodych organizacjach pozarządowych lub tworzą grupy nieformalne mogą wziąć udział w kolejnej edycji przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje będą dostępne w marcu 2020 r.