górne tło

Rada Dyrektorów OWHC na spotkaniu w Krakowie

49. Posiedzenie Rady Dyrektorów Organizacji Miasta Światowego Dziedzictwa (OWHC) odbyło się w Krakowie w dniach 11-13 grudnia 2019 r. Od czerwca br. Prezydent Krakowa jest także prezydentem OWHC. 

Ta prezydentura przypada w ważnym czasie dla Organizacji – zbliżających się obchodach  30-lecia jej istnienia, a co jest nie tylko powodem do świętowania i wspominania, ale przede wszystkim – do głębokiej refleksji nad aktualną sytuacją miast historycznych: ich problemami i nowymi wyzwaniami. Nowi członkowie Rady wybrani na lata 2019-2021 spotkają się po raz pierwszy, by omówić ważne dla Organizacji kwestie, w tym zmianę klimatu, struktury społecznej w miastach, problematykę zintegrowanego zarządzania dziedzictwem kulturowym, ochronę lokalności i potrzebę zrównoważonego zarządzania.  Dla Krakowa udział w pracach OWHC to nie tylko szczególna odpowiedzialność za rozwój Organizacji w ważnym momencie jej transformacji, ale także mandat do zmian na poziomie miasta. Kraków ogranicza liczbę wydarzeń w historycznym centrum, a Prezydent Jacek Majchrowski powołał Centrum Zintegrowanego Zarządzania Dziedzictwem i powierzył jego zarządzanie Pełnomocnikowi do spraw Kultury Robertowi Piaskowskiemu.

Kraków, a także OWHC dołączyli  ostatnio do Sieci Dziedzictwa Klimatycznego, co jest nowym pomysłem na zapobieganie skutkom zmian klimatycznych. Zmiany klimatu mają szczególne konsekwencje dla dziedzictwa, sztuki i kultury i dziedzictwa. Równocześnie jednak  kultura i dziedzictwo oferują ogromny potencjał stymulowania działań na rzecz wspierania odpowiedniego przejścia społeczności w kierunku niskoemisyjnych i odpornych na zmiany klimatu ścieżek rozwoju. Każdy aspekt działań na rzecz klimatu objętych Porozumieniem Paryskim ma istotny wymiar kulturowy.

Obecność na tym spotkaniu reprezentantów tak różnych światów, jest najlepszym dowodem, że ta Organizacja jest potrzebna.  OWHC jednak także potrzebuje nowych pomysłów, wzmocnienia współpracy z UNESCO, wspierania działań sekretariatów regionalnych, a także  też wyraźniejszej rozpoznawalności, rozwoju komunikacji, mediów społecznych i platform informacyjnych.

Agenda spotkania jest szeroka i wymaga od  jego uczestników intensywnej refleksji i dalekowzroczności. Podjęte w Krakowie decyzje: programowe, finansowe czy w zakresie zmian w statucie organizacji, których OWHC potrzebuje w zmieniającej się rzeczywistości, będą miały konsekwencje na wiele lat. Ale jak powiedział Prezydent Jacek Majchrowski otwierając posiedzenie: „Jesteśmy tu wszyscy nowi, nie mamy doświadczenia w Radzie Dyrektorów OWHC. Niech to będzie naszą siłą, która pozwoli nam podjąć skuteczne działania na rzecz rozwoju organizacji, pozyskania nowych członków z obszarów i krajów, które nie są wystarczająco reprezentowane i odpowiedzi na potrzeby ponad 300 miast, z całego świata, które tu reprezentujemy.”

Zobacz zdjęcia ze spotkania w OTOFoto Kronice Miasta Krakowa