górne tło

Rada Dyrektorów OWHC na spotkaniu w Krakowie

Relacja dziedzictwo-środowisko naturalne i zmiany społeczne, zadania programowe, wspólne projekty, budżet organizacji i większa samodzielność sekretariatów regionalnych – to główne kwestie omawiane podczas odbywającego się w Krakowie spotkania Rady Dyrektorów Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC).

– To zaszczyt, że Kraków ponownie gości władze Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa i możemy raz jeszcze potwierdzić zaangażowanie naszego miasta w rozwój OWHC. Zbliżające się obchody 30-lecia Organizacji to powód do wspominania, podsumowań i świętowania. To czas podjęcia szczególnego zobowiązania w imieniu mieszkańców naszych historycznych miast i jednocześnie konieczność refleksji nad aktualną sytuacją i dalszymi kierunkami zarządzania miastami historycznymi, ich problemami i nowymi wyzwaniami, wśród których szczególne znaczenie mają zmiany klimatu i struktury społecznej, zarządzanie dziedzictwem kulturowym oraz ochrona lokalności. Wszyscy potrzebujemy nowych narzędzi, łączących nas projektów, transferu wiedzy, a także podjęcia nowych działań – mówił Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa i jednocześnie aktualny prezydent OWHC, witając członków Rady Dyrektorów Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa.

Kraków jest gospodarzem spotkania, w którym biorą udział burmistrzowie miast wchodzących w skład rady – są to następujące miasta: Brugia (Belgia), Cusco (Peru), Gyeongju (Korea Południowa), Filadelfia (USA), Luksemburg (Luksemburg), San Miguel de Allende (Meksyk), Suzhou (Chiny), a także Québec (Kanada) – siedziba OWHC. Spotkanie Dyrektorów Rady OWHC poświęcone jest omówieniu aktualnych kwestii programowych dotyczących funkcjonowania Organizacji, wspólnych projektów, jej budżetu na przyszłe lata, a także tematu większej samodzielności sekretariatów regionalnych i wzmocnienia ich roli. Warto przy tym zauważyć kolejny ważny polski akcent w Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa – zadania Sekretariatu Regionalnego Europy Środkowej i Wschodniej OWHC po Budapeszcie przejmuje w tym roku Warszawa.

Bardzo ważnym tematem omawianym podczas krakowskiego spotkania członków Rady Dyrektorów OWHC są wyzwania, z jakimi wiąże się konieczność połączenia troski o dziedzictwo kulturowe z kwestiami dotyczącymi zmian społecznych i środowiska naturalnego. To jednocześnie zadania wynikające z członkostwa OWHC w Sieci Dziedzictwa Klimatycznego. Ustanowiona w październiku międzynarodowa Sieć Dziedzictwa Klimatycznego to nowy pomysł na zapobieganie skutkom zmian klimatycznych, który wiąże się z założeniem, że kultura i dziedzictwo mają ogromny potencjał stymulowania działań na rzecz wspierania odpowiedzialnego podejścia do środowiska naturalnego, do niskoemisyjnych i odpornych na zmiany klimatu ścieżek rozwoju.

Spotkanie członków Rady Dyrektorów w Krakowie wynika z roli, jaką miasto pełni w OWHC. Przypomnijmy, że Kraków był gospodarzem czerwcowego 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, podczas którego stolica Małopolski nie tylko uzyskała miejsce w Radzie Dyrektorów Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, ale też otrzymała prezydenturę OWH. Kraków jest jedynym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, które uzyskało ten przywilej.


Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) założona 8 września 1993 r. skupia ponad 300 miast, w których znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od założenia, zgodnie z zaleceniem jej fundatora Jean-Paul L’Alliera, główna siedziba OWHC znajduje się w mieście Québec, które w lipcu 1991 r. było gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum miast światowego dziedzictwa. Miasta członkowskie OWHC łączą następujące cele: wspieranie realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa, zachęcanie do współpracy i wymiany informacji oraz ekspertyz dotyczących ochrony i zarządzania miejskim dziedzictwem, a także rozwijanie poczucia solidarności wśród miast członkowskich.

 

OTO FOTOKRONIKA KRAKOWA

 

Spotkanie Rady Dyrektorów OWHC