górne tło

Remont ul. Myślenickiej – zmiany w kursowaniu autobusów

W sobotę, 14 grudnia rozpoczął się kolejny etap przebudowy ulicy Myślenickiej. Został wyłączony ruch pojazdów na odcinku od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego. Jednocześnie przywrócono ruch drogowy na ul. Krzyżańskiego. W związku z tym wprowadzone zostały zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.  

Zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

Bilety okresowe wykupione na linie nr 135, 215 i 225 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii.

Zlikwidowane zostało uprawnienie do poruszania się liniami nr 215, 225 i 915 na podstawie biletów ważnych w pierwszej strefie na odcinku „Chałubińskiego” - „Wrząsowice Rondo”. Na tym odcinku są ważne jedynie bilety wykupione na strefy biletowe I+II.


Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, na zamkniętym odcinku ul. Myślenickiej został zapewniony dojazd dla mieszkańców i dostawców okolicznych przedsiębiorstw. Zalecane objazdy dla pozostałych kierowców zostały poprowadzone ulicami Sawiczewskich, Landaua i Niewodniczańskiego, a także Chałubińskiego.